منابع خبری

در جلسات گذشته با اهمیت اخبار آشنا شدیم و متوجه شدیم که خبر های چه تاثیراتی روی معاملات ما می گذارند این جلسه می خواهیم بدانیم که این اخبار ها رو باید از کجا دنبال کنیم چه منابع خبری در این زمینه وجود دارد و بهتر است از کدام یک از این منابع پیگر اخبار باشیم سایت های مختلفی معرفی می شود قطعا بعد این جلسه این منابع را دنبال کنید و تاثیرات اخبار منتشر شده را بسنجید

  • مدت ویدیو: 00:16:41
  • نظرات: 0 نظر