نرخ اشتغال و بیکاری

معامله کردن بر اساس اخبار و شاخص ها به دلیل این که میزان قطعیت آن ها بسیار پایین است و در لحظه اعلام خبر ممکن است نرخ اعلام شده با پیش بینی ها متفاوت باشد معاملات پر ریسکی محسوب می شوند اما دو نرخ اشتغال و بیکاری کخ تعاریف واضحی دارند قابل پیش بینی تر هستند و می توانیم بر اساس این دو نرخ تحلیل های درستی داشته باشیم در این جلسه راجب این دو نرخ به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد

  • مدت ویدیو:
  • نظرات: 0 نظر