تحلیل تکنیکال پیشرفت

اولین جلسه تحلیل تکنیکال پیشرفته در مورد کانال های قیمتی است،مطلب بسیار مهم و کاربردی است که شما باید آن ها را بدانید،یکی از ویژگی های قیمت حرکت به صورت کانالی است یعنی قیمت از یک کانالی خارج و وارد یک کانال دیگر می شود یا در داخل کانال حرکت می کند ما با توجه به این ویژگی می توانیم تحلیل های بسیار خوبی از قیمت داشته باشیم و این کار را انجام دهیم، استفاده از کانال های قیمتی با توجه به ابزار های تحلیل تکنیکال که در بخش مقدماتی یاد گرفتیم صورت می گیرد.

  • مدت ویدیو:
  • نظرات: 0 نظر