اصطلاحات فارکس (۲)

در این جلسه ادامه اصطلاحات را خواهیم داشت و در تکمیل جلسه قبل موارد بیشتری را یاد خواهیم گرفت همواره به یاد داشته باشید دانستن اطلاعات پایه ای بسیار مهم و کاربردی است.

  • مدت ویدیو: 00:08:21
  • نظرات: 0 نظر